Prof. zw. dr hab. Roman Schulz

                            

ur. 1941 w  Toruniu, pedagog - absolwent Wydziału Pedagogicznego UW. Po studiach doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim uzyskał w 1972 doktorat, następnie pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN, w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego oraz, najdłużej, w Instytucie Badań Pedagogicznych, gdzie był zastępcą dyrektora i kierownikiem Zakładu Innowacji Szkolnych. Habilitował się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1982, w którym podjął pracę w 1990, a w latach 1991 - 1995 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki. Profesor od 1992 r.    Zainteresowania naukowe: innowatyka pedagogiczna, teoria szkoły, filozofia wychowania, antropologia pedagogiczna, kognitywistyka pedagogiczna.

(Według: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995).

 

Wykaz publikacji.docx